Litteraturliste:

Litteraturliste

Kapittel 2, 4 og 5

1. Taschenbuch für Heizung, Lüftung, Klimatechnik. Recknagel-Sprenger. R. Oldenburg München, 1962

2. Fluid Flow and Heat Transfer. Aksel Lydersen. John Wiley & Sons. New York, 1979

3. Varme og Ventilation 3. Poul Becher. Teknisk Forlag, København, 1972

4. Grunntrekk av fuktig lufts termodynamikk. E. Rodahl. Kompendium. Institutt for VVS, NTH

5. Lüftungs- und Klimaanlagen in der Bauplanung. Lampe, Pfeil, Schmittlutz, Tokarz. Bauverlag GMBH- Wiesbaden, 1974

6. Heiz- und Klimatechnik, Band 1 und 2, 15. Auflage Rietchel/Raiss. Springer Verlag, Berlin, 1968- 1970

7. Danvak Grundbog. Danvak ApS. ISBN 87-982652-1-0.

8. The Applicability Of Demand Controlled Ventilating Systems For Assembly Halls. Dr.ing.avhandling NTH, 1992. Siv.ing. Finn Drangsholt

Kapittel 3

1. Danvak Grundbog

2. Olf og decipol. P.O.Fanger. Norsk VVS nr.2, 1988

3. NS- ISO 7730

4. ISO 7243

5. ISO 7933 Hot environments

6. ISO 7726 Thermal environments. Instruments and methods.

7. Innomhusklimat. NK B- rapport nr. 40, Maj 1981. Utgitt av den nordiske komité for bygningsbestemmelser

8. Thermal Comfort. Analysis and applications in Environmental Engineering. P. O. Fanger. Mc Graw- Hill Book Company, 1972

9. Termisk og atmosfærisk indeklima. Diverse forfattere. Polyteknisk Forlag 1970

10. Raumlufttechnik. Gesundheitstechnische Anforderungen (VDI- Lüftungsregeln). DIN 1946, Teil 2 juni 1979. Beuth Verlag GmbH Berlin 30 und Köln 1

11. Radon i boliger, et strålehygienisk problem. Cand.real Erling Stranden, Statens Institutt for Strålehygiene. Norsk VVS nr. 4, 1979

12. Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen - Veiledning nr. 444 fra Arbeidstilsynet

13. Byggdetaljblad A 541.601, Teppegolv.

14. Byggdetaljblad A 552.331 Filtrering av ventilasjonsluft for ventilasjonsanlegg

15. Byggdetaljblad G. 421.501 Temperaturforhold og lufthastighet

16. Rett og slett. Veiledning til byggeforskrift, 1987

17. Ren - Veiledning til byggeforskrift 1997

18. Luftforurensning ved buesveising. Forskrift til arbeidsmiljøloven. Bestillingsnummer 420

19. Bilverksteder, bensinstasjoner m.v. Forskrift til arbeidsmiljøloven. Best.nr. 367

20. Administrative normer osv. Veiledning til arbeidsmiljøloven. Best.nr. 361

21. Klasseinndelt Inneklimasystem. Riktlinjeserien R1, Svenska Inneklimatinstitutet

22. Produktkataloger og prosjekteringsveiledninger fra Stifab/Farex

23. Ditto fra ABB Miljø.

Kapittel 6

1. ASHRAE HANDBOOK & Product Directory, 1977 Fundamentals

2. VDI-Kühllastregeln, VDI- 2078.

3. Handbook of Air Conditioning System Design Carrier Air Conditioning Company, McGraw-Hill Book Company, 1965

4. Modern Air Conditioning, Heating and Ventilating (3. Utgave). Willis H. Carrier. Pitman Publishing Corporation, New York

5. Danvak Grundbog

6. Temperatur og kjøleeffekt kan håndberegnes. Bent A. Børresen. Norsk VVS nr. 6, 1979

7. Measuring Computer Equipment Loads In Office Buildings ASHRAE Journal August, 1994

Kapittel 7

1. Luftbevegelse i ventilerte rom. Eimund Skåret, Tapir, 1976

2. Lehrbuch der Klimatechnik. Arbeitskreis der Dozenten. Band 1: Grundlagen. Verlag C. F. Müller Karlsruhe 1974

3. Ditto Band 3, 1977

4. Kanalnett. E. Rødahl. Kompendium NTH

5. Luftinnblåsning gjennom perforerade ytor. Svensk VVS-tidsskrift juni 1962 og september 1965

6. Produktkatalog fra Stifab/Farex

7. Produktkatalog fra ABB Miljø

8. Ventilasjon av skoler. Luftinnblåsning under vindu. E. Skåret. Norsk VVS nr.3, 1969

9. Ventilation Efficiency. Delrapport nr. 2,3,4, 6,7 og 8. SINTEF Rapport 1983-84

10. Fundamentals of Industrial Ventilation. V. V. Baturin. Pergamon Press LTD, 1972

11. Industrial Ventilation 13 th Edition 1974. Utgitt av American Conferance of Governmental Industrial Hygienists

12. The Applicability Of Demand Controlled Ventilating Systems For Assembly Halls. Dr.ing. Finn Drangsholt. Institutt for VVS, NTH, 1992

Kapittel 8

1. Støy fra ventilasjonssystemer. Støygenerering i terminalenheter. T. E. Vigran. Teknisk rapport LBA 216 november 1968 fra Akustisk laboratorium. NTH

2. Lyd eller ulyd. Wilhelm Lechstøer. ISBN 82-519-01928 Tapir forlag, 1976

3. Praktisk støyreduksjon. NIF kurskompendium, 1976

4. Støy fra ventilasjonssystemer. Effektmålinger på vifter. E. Vigran. Teknisk raport LBA 134, september 1967. Akustisk lab. NTH

5. Akustik für den Lüftungs- und Klimaingenieur. Heinz Brockmeyer. Verlag C.F.Müller, Karlsruhe 1971

6. Lyd i ventilationsanlæg

7. Lärmminderung bei Lüftungstechnischen Anlagen

8. Bygningsakustikk og støy. Begreper og definisjoner. Ole B. Stampe, Forlag Teknisk Viden Brondby Strand 1974. VDI- Richtlinien 2081, 1971. Byggdetaljblad G. 421.401 1978, del I og 2

9. Lydproblemer ved feil montering av takdiffusor. Trygve Hestad. Norsk VVS nr. 10, 197:5

10. Rockwool isoleringshåndbog. Rockwool AS, Kobenhavn 1971

11. Produktkatalog fra Stifab/Farex

12. Produktkatalog fra ABB Miljø

Kapittel 9

1. VVS AMA – 7

2. Allmen material och arbetsbeskrivning for VVS- tekniska arbeten. VVS-Tekniska Føreningen Stockholm, 1972

2. VVS AMA-83. Ditto

3. VVS AMA-72. Råd och anvisningar

4. VVS AMA-83. Ditto

5. Kanalnett

6. Hvilken betydning har beregningsmetoden for dimensjonering av kanalene i et ventilasjonssystem? E. Rodahl, kompendium NTH. Thor Sætre Norsk VVS nr. 2, 1972

7. Ventilatoren. Bruno Eck. Springer, 1972

8. Ren - Veiledning til Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven, 1997

9. Rett og slett. Ditto, 1987

Powered by Labrador CMS