Lyd og lyddemping i ventilasjonsanlegg:

Innhold

8.1 Grunnbegrep

8.1.1 Lydtrykk, bølgelengde og frekvens

8.1.2 Måleenheter for lyd

8.2 Romakustikk

8.2.1 Sammenhengen mellom lydeffektnivå og lydtrykknivå

8.2.2 Nærfelt, etterklangsfelt, etterklangstid

8.2.3 Rom med flere ventilasjonsåpninger

8.2.4 Addisjon og subtraksjon av dB-verdier

8.3 Lydkriterier, lydmåling

8.3.1 Hørenivå (phon)

8.3.2 N- eller NR-kriteriet

8.3.3 dB(A)-, (B)-, (C)-kriteriet

8.3.4 Tillatt lydnivå

8.3.5 Lyd-(støy-)målinger

8.4 Lydkilder i ventilasjonsanlegg

8.4.1 Vifter

8.4.2 Blandebokser og volumregulatorer

8.4.3 Induksjonsapparater

8.4.4 Tillufts- og avtrekksventiler

8.4.5 Spjeld, ledeskovler mm

8.4.6 Overganger

8.4.7 Kanaler

8.4.8 Grenrør og bend

8.4.9 Lydoverføringens veier

8.5 Lyddempning

8.5.1 Prinsipper for lyddempning

8.5.2 Dempningsledd

8.6 Lydisolasjon i og mellom rom

8.6.1 Veggers transmisjonsforhold og reduksjonstall

8.6.2 Lydoverføring mellom rom

8.6.3 Lydoverføring fra kanal til rom

8.6.4 Lydoverføring fra rom til kanal

8.6.5 Lydoverføring mellom rom gjennom kanalnettet

8.6.6 Innkledning av støyende komponenter

8.7 Vibrasjonsisolering

8.8 Lydberegninger

Powered by Labrador CMS